ГЭРЛЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

 

Монгол улсын иргэн гэрлэлтээ батлуулахдаа доорх материалыг бүрдүүлж ирнэ.

Гэрлэлтийг аль улсад бүртгүүлэхээс хамааран бүрдүүлэх материал бага зэрэг ялгаатай байна. 

I. Гадаад улсын иргэнтэй гэрлэх тохиолдолд доорх материалыг бүрдүүлж ЭСЯ дээр өөрийн биеэр ирж Гадаад улсын иргэний талд бүртгүүлэх зөвшөөрлийн хуудас авч, харъяа дүүрэгтээ бүртгүүлсний дараа Гадаад улсын талд бүртгэгдсэн материал авч ЭСЯ ирснээр Монгол талд бүртгүүлнэ.

II. Гэрлэлтийг Монгол улсад бүртгүүлэх тохиолдолд / Улаанбаатар дахь УБЕГ-т бүртгэлийг хийнэ/


 

I. Гэрлэлтийг гадаад улсад бүртгүүлэх тохиолдолд бүрдүүлэх материал: 

Монгол улсын иргэний бүрдүүлэх материал: 
1. Гадаад паспортын хуулбар
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
4. Гэрлэж байсан эсэх талаарх УБЕГ-ын тодорхойлолт /энэхүү тодорхойлолтын хүчинтэй хугацаа 45 хоног байна/
6. Гадаад иргэний үнэмлэхний хуулбар
7. Гадаад дахь оршин суугчийн үнэмлэх
8. Гэрлэлтээ бүртгүүлэхийг хүссэн дэлгэрэнгүй өргөдөл /Өргөдлийг тус тусдаа өөрийн гараар бичиж он сар өдөр, гарын үсгээ зурна/
9. Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /ДОХ, бэлгийн замаар халдварлах өвчин, сэтгэц, сүрьеэний шинжилгээний бичиг/ / Эрүүл мэндийн тодорхойлолт - татаж авах /
10. Консулын үйлчилгээний хураамж
11. Гэрлэснийг бүртгэх анкет / татаж авах /


Гадаад улсын иргэний бүрдүүлэх материал: 
1. Гадаад паспортын хуулбар /Гадаад паспорт байхгүй тохиолдолд жолооны үнэмлэхний хуулбар байж болно/ 
2. Хаягийн тодорхойлолт. / Монгол хэл дээрх орчуулгын хамт/
3. Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /ДОХ, бэлгийн замаар халдварлах өвчин, сэтгэц, сүрьеэний шинжилгээний бичиг/ / Монгол хэл дээрх орчуулгын хамт/
4. Гэрлэлтээ бүртгүүлэхийг хүссэн дэлгэрэнгүй өргөдөл  /Монгол хэл дээрх орчуулгын хамт/


Гэрлэлтээ бүртгүүлэхээр ЭСЯ-нд хандахдаа дээрх материалыг бүрэн бүрдүүлж, гэрлэх хос хоёул өөрийн биеэр ЭСЯ-нд хүрэлцэн ирж гэрлэлтээ бүртгүүлнэ. Гэрлэлтийн гэрчилгээг ЭСЯ-наас олгоно. /Материалын бүрдэл дутуу тохиолдолд хүсэлтийг хүлээн авахгүй/

 

II. Гэрлэлтийг Монгол улсад бүртгүүлэх тохиолдолд Гадаад улсын иргэний бүрдүүлэх материалууд: 
1. Гэрлэхийг хүссэн өргөдөл бичиж, монгол хэл дээр албан ёсны орчуулга хийлгэж нотариатаар баталгаажуулсан байх. 
2. Гэр бүлийн талаарх холбогдох байгуулагын тодорхойлолт
3. Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /ДОХ, бэлгийн замаар халдварлах өвчин, сэтгэц, сүрьеэний шинжилгээний бичиг/
4. Гэмт хэрэг зөрчилд холбогдож байсан эсэх талаар цагдаагийн газрын тодорхойлолт
5. Монгол улсад амьдрах хөрөнгийн эх үүсвэрийн талаарх эрх бүхий байгуулагын тодорхойлолт
6. Иргэний бичиг баримтын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
7. Цээж зураг 1 хувь
8. Виз бүртгэлийн зөрчилгүйн тодорхойлолт. 
Дээрх материалуудыг бүрдүүлж Улаанбаатар дахь ГИХАЭА-нд гэрлэх тухай хүсэлтээ гаргана. 
Жич: Гадаад хэл дээр бичигдсэн тодорхойлолтыг монгол хэл дээр албан ёсны орчуулга хийлгэж нотариатаар батлуулсан байна.