Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, Бүгд Найрамдах Аргентин Улсын Гадаад хэрэг, олон улсын худалдааны яам хоорондын гуравдугаар Зөвлөлдөх уулзалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулав.
ЭСЯ-ын Мэдээ , 2021-12-11 Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, Бүгд Найрамдах Аргентин Улсын Гадаад хэрэг, олон улсын худалдааны яам хоорондын гуравдугаар Зөвлөлдөх уулзалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулав. Уулзалтыг манай талаас ГХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Н.Анхбаяр, айлын талаас Гадаад бодлогын асуудал эрхэлсэн нарийн бичгийн дарга Клаудио Хавиер Розенцвайг нар тэргүүлэв.