ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН


ЭСЯ-ны бүтэц

Харилцах утас

И-мэйл хаяг

Элчин сайд
Ш.Батцэцэг

(+53) 7204 2763

havana@mfa.gov.mn

lll нарийн бичгийн дарга
Ц.Өнөржаргал

(+53) 5501 3982

havana@mfa.gov.mn
havana.mn@gmail.com